Zavestna komunikacija

 Vsebina:

  • Kaj sporočamo z izgovorjenimi besedami, stavki in kako ta sporočila vplivajo na prejemnika, ki so mu namenjena?
  • Kako prejemnik sliši in sprejema naša sporočila?
  • Moč besed.

Cilji:

  • ozavestiti (slišati) nekaj sporočil in njihov vpliv,
  • razlikovati in prepoznati, kaj sporočamo in kako sporočilo deluje na prejmnika.

Nataša Babšek je NLP trenerka, poslovna svetovalka, organizatorka dela v kadrovskih oddelkih, organizatorka poslovnih dogodkov, poslovna kontrolorka, vodja tima, kjer sodeluje tudi v mednarodnem timu. Usklajuje poslovanja podjetij z zakonodajo na kadrovsko pravnem področju. Je predavateljica, mentorica, svetovalka, inovativna in z vrsto uspešno vodenih projektov. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj pri delu s podjetji doma in v tujini. Raziskuje in pripravlja rešitve, kako posamezne procese poslovanja malih podjetij poenotiti in/oz. povezati ter zagotoviti nemoten tok informacij.