O nas

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje (v nadaljevanju SNLP) je organizacija, v katero se prostovoljno združujejo izvajalci certificiranih NLP izobraževanj (posamezniki, organizacije in podjetja) in vsi ostali zainteresirani, ki jih zanima področje nevrolingvističnega programiranja.

SNLP aktivno sodeluje z ostalimi Evropskimi društvi (Nemško NLP društvo, Avstrijsko NLP društvo, idr.) in usklajuje standarde na področju NLP usposabljanj.

Standardi slonijo predvsem na nemških smernicah glede trajanja izobraževanja v urah in dnevih ter obveznih vsebinah, ki naj bi jih udeleženci certificiranih programov osvojili.

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje spremlja NLP programe, ki so na razpolago v Sloveniji in nadzoruje kakovost le-teh programov na osnovi standardov, ki veljajo v večjem delu Evrope.

Na podstrani društva NLP izobraževanja lahko spremljate podjetja in organizacije, ki izvajajo programe in s svojo kakovostjo ustrezajo Slovenskim standardom usposabljanja na področju nevrolingvističnega programiranja.

Podatki o društvu:

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje, Hacquetova ulica 4, 1000 Ljubljana,

Davčna številka: 66638119

Matična številka: 1202677000,

kontakt: drustvo.snlp@gmail.com

Člani organov NLP društva:

 • Tončka Godina, predsednica društva
 • Vladimir Pegan, tajnik društva
 • Branka Urbanija, upravni odbor
 • Gregor Završnik, upravni odbor
 • Helena Zajec, upravni odbor
 • Maja Milojkovič, upravni odbor
 • Petra Podlipnik, upravni odbor
 • Boris Toplak, strokovni svet
 • Darja Zorko Mencin, strokovni svet
 • Luka Škrjanc, strokovni svet
 • Marjan Račnik, strokovni svet
 • Suzana Pibernik, strokovni svet
 • Marija Jerina, nadzorni odbor
 • Miha Bavec, nadzorni odbor
 • Nada Mulej, nadzorni odbor
 • Blaž Bajec, častno razsodišče
 • Janko Lah, častno razsodišče
 • Mirjam Dominko, častno razsodišče