Sistemsko odločanje in uvajanje sprememb z organizacijskimi postavitvami in sistemskim coachingom

 Vsebina:

Organizacijske sistemske postavitve omogočajo rešitve posameznikom in organizacijam. Z njimi prepoznavamo:

  • Kako priti do uvida vzroka različnih dilem? Pokažejo nam rešitve in načine, kako uspeti kot posameznik, kako lahko uspe organizacija, podjetje, posel, projekt …
  • Osnovna predpostavka te metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija razvija svoje vzorce in načine delovanja, ki vplivajo na misli in dejanja vseh svojih članov. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko pogosto zmanjšajo sposobnost organizacije za produktivnost in uspeh. Podjetja s tem porabijo velike količine truda in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno, saj je dinamičen razvoj zunaj nadzora ali znanja posameznikov.
  • Sistemske postavitve ponujajo sredstvo za razumevanje osnovnih vedenjskih vzorcev in dinamiko skupine ter organizacije tako v ožjem kot najširšem smislu. Organizacijska sistemska postavitev je neke vrste simulacija, v kateri lahko ocenimo trenutni položaj in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. S tem lahko razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspešnost organizacije ali podjetja in najdemo najustreznejšo rešitev.

Cilji:

  • udeleženci spoznajo femenološko metodo “sistemska poslovna postavitev” in način dela z njo,
  • udeleženci na konkretnih primerih praktično preizkusijo način sitemskega odločanja in uvajanje sprememb, ki jo nudi metoda sistemske postavitve,
  • udeleženci ozavestijo sistemske signale, ki vplivajo na odnose v organizaciji.

Nataša Čebulj je univ. dipl. pedagog andragog in prof. umet. zgodovine, s strokovnim izpitom na področju svetovalnega dela in izobraževanja, NLP-coach, NLP mojstrica poslovne komunikacije in licenčna moderatorka sistemskih postavitev Hellinger Sciencie. Pridobila je tudi mednarodni certifikat za kvalificiranega SDI (Strength Deployment Inventory) uporabnika. Sistemske postavitve samostojno moderira od leta 2008, ko je prejela certifikat Hellinger Sciencie. Ima tudi certifikat Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem za trenerja za moderatorje organizacijskih postavitev in certifikat Carole Castillo za moderatorko rekonstruktivnih postavitev Inštituta Berta Hellingerja v Venezueli. Je ustanoviteljica Inštituta za sistemske postavitve in je za moderiranje sistemskih postavitev usposobila že več kot 40 moderatorjev. 2018 je Inštitut organiziral svetovni dogodek IOCTI, ki se ga je udeležilo več kot 100 udeležencev iz 40 držav.