Razrahljajmo vozel v glavi: Tri najmočnejše tehnike za spremembo prepričanj

 Vsebina:

  • Različni zaznavni tipi – različno kreiranje (omejujočih) prepričanj.
  • Tri tehnike, ki »razrahljajo« vsako prepričanje: delo s podmodalnostmi, tehnika EMDR, tehnika WORK.
  • Razlaga tehnik in demonstracija ene od njih.

Cilji:

  • Udeleženci spoznajo 3 najučinkovitejše tehnike za delo s prepričanji, njihov nastanek in uporabo.
  • Doživijo njihovo učinkovitost ob demonstraciji praktičnega primera.
  • Spoznajo razliko pri uporabi različnih tehnik glede na prednostni zaznavni kanal.

Nada Mulej je prof. slov. j. in prim. knjiž., predavateljica poslovne komunikacije na višji šoli, trenerka NLP s 25-letnimi izkušnjami pri delu s skupinami NLP izobraževanj na vseh stopnjah, s poudarkom na izobraževanju trenerjev in coachev NLP, avtorica treh knjig za osebnostno rast, limbični coach, trenerka kreativnega pisanja. Zanima jo, kako je z NLP-jem mogoče spreminjati notranje zemljevide posameznika, izboljšati učenje in kako je NLP povezano s sorodnimi pristopi in tehnikami.  Je direktorica podjteja Sledi (www.sledi.si)  in je doslej usposobila  več kot 800 praktikov, mojstrov, coachev in trenerjev NLP, izobraževala pa tudi  množico zaposlenih v podjetjih, šolah, zdravstvenih in socialnih inštitucijah in državni upravi.

Nada Mulej