Omejujoča prepričanja

 Vsebina:

  • Kaj so nezavedna omejujoča prepričanja?
  • Kako nastanejo?
  • Kako jih prepoznamo, ozavestimo in spremenimo s tehnikami NLP?

Cilji:

  • zrušiti nezavedna omejujoča prepričanja,
  • oblikovati nova prepričanja, ki te podpirajo.

Ivana Hevka je NLP Master Coach z 18- letnimi izkušnjami v projektnem vodenju timov in strateškem vodenju, organizatorka, mentorica, motivatorka, predavateljica, voditeljica prodajnih timov. Dobitnica nagrade za naj podjetniško idejo Podkolpja leta 2018 in solastnica uspešnega Kikstarter projekta Zen Egg. Njeno posebno področje je coaching, v katerem spremlja podjetnike pri izboljšavah na področjih, kot so pogajanja, sestanki z zaposlenimi, dnevna miselna naravnanost, uvajanje novih navad, izboljšanje komunikacije. Verjame, da s tem bistveno prispeva k napredku družbe in skupnosti.