NLP in uporaba barv

 Vsebina:

  • Kako nas barve osebno spodbujajo in nezavedno vplivajo na počutje?
  • Kako barve vplivajo na spremembo notranjih stanj?
  • Kako lahko uporabljamo barve za povezovanje tima?
  • Kako lahko barve spodbujajajo kreativni proces?

Cilji:

Udeleženci bodo:

  • spoznali, kako uporabiti vpliv barv na zavestno in nezavedno raven,
  • spoznali barve kot komunikacijsko orodje,
  • uporabili ta orodja za osebnostno rast.

Branka Urbanija , univ.dipl. kulturna antropologinja, dipl. oblikovalka, NLP trenerka, coach in
karierni coach, praktik barvne terapije in feng shui praktik, društvo za osebnostni in karierni
razvoj Transforma coaching team.