Medgeneracijsko sodelovanje – vpliv vrednot v poslovnem okolju

 Vsebina:

  • Kako različne vrednote in z njimi povezana prepričanja vplivajo na poslovno klimo v podjetju in na kakovost sodelovanja?
  • Starizem – zakaj se je zgodil in kakšno škodo povzroča?
  • Kako prepoznamo in uporabimo prednosti različnih generacij za rast podjetja in katera spoznanja NLP nam pri tem izdatno pomagajo?

Cilji:

  • ozavestiti, kaj je pomembno določenim generacijam in kako se to odraža v vedenju, odločitvah, prioritetah in vodenju;
  • prikazati, kako in katere koncepte ter tehnike NLP uporabiti za dvig učinkovitosti medgeneracijskega sodelovanja.

Suzana Pibernik, je NLP trenerka in poslovni coach,  izvajam INLPTA NLP treninge in ostale kompetenčne treninge v poslovnem ter odprtem okolju (razpisani treningi). Pred tem je delala v večjem slovenskem podjetju kot raziskovalka (sem IT inženir), v prodaji in večino časa kot vodja oddelkov s  5 in 150 sodelavci. Človek je bil vedno v središču njenega opazovanja in delovanja. V zadnjih letih pogosto naleti na izzive, ki jih vodje prepoznajo kot generacijsko pogojene.