INTINITI Čuječi ples, plesni pogovori: Razsežnost učinkov čuječnosti s plesno terapijo

 Vsebina:

  • spoznavanje elementov čuječnosti: opazovanje, zavedanje, sprejemanje, sočutje,
  • aktivacija avtentične modrosti telesa preko gibanja, plesa, čuječnostnih vaj ob spremljavi glasbe različnih kultur,
  • odkrivanje razsežnosti učinkov čuječnosti in psihoterapije v vsakodnevnem življenju in v odnosih,
  • trenutno notranje doživljanje, kot se izrazi z verbaliziranjem in opazovanje učinkov v zunanjem svetu.

Cilji:

  • stik s pozitivnimi viri v telesu, ki udeležencu omogočijo samoregulacijo in soočanje s stresom,
  • samouresničevanje in opolnomočenje posameznika z aktiviranjem svojega naravnega potenciala,
  • izkusili bomo vpliv zavestnega plesno-gibalnega izražanja s poudarkom na čuječem doživljanju, ki spodbuja spremembe na več človekovih dimenzijah: telesni, čustveni, motorični, kognitivni, komunikacijski, socialni, duhovni …

Urška Merljak, univ. dipl. pravnica, specializantka integrativne psihoterapije, mediatorka, raziskovalka plesa in podjetnica pod konceptom INTINITI, ki temelji na celovitem povezovanju telo – čustva – um – duša – zavest, opravlja individualno psihoterapijo, izvensodno mediacijo, vodi delavnice svobodnega INTINITI Čuječega plesa in skupino Plesni pogovori (plesna terapija). Za podjetja in druge organizacije pripravlja programe za psihosocialno zdravje na delovnem mestu. V sklopu osebnega in poslovnega turizma s področja osebne rasti pripravlja programe INTINITI doživetij, ki združujejo znanost, umetnost in naravno; med njimi INTINITI Dance Bliss mednarodni Festival (www.intiniti-dance-bliss.com) in WINEFULNESS – čuječe okušanje vin.