PREMIK skozi vrednote z NLP-jem

 Vsebina:

Najti odgovore na vprašanja:

  • KDO sem in KJE sem danes?
  • KDO želim postati in kam želim priti v prihodnosti?
  • KAKO PREPOZNATI, SPODBUDITI IN RAZVIJATI POTENCIAL V SEBI?

Cilji:

  • prepoznavanje in določanje moje identitete,
  • prepoznavanje in določanje svojih vrednot,
  • ovrednotenje in možnost prevrednotenja svojih vrednot,
  • na osnovi dobljenih rezultatov pisanje PISMA SEBI.

Mateja Kotar, NLP coach, ki že 10 let vsakodnevno uporablja pridobljena znanja iz NLP-ja. Smisel NLP-ja in vrednot za 21. stoletje vidi v prepoznavanju in razvoju potencialov posameznikov in družbe na ravni uma, telesa in duha, vse z namenom, da postanemo najboljša različica sebe.