NLP v partnerskem življenju

 Vsebina:

  • Korist NLP-ja v komunikaciji med partnerjema in družino.
  • Predstavitev rezultatov ankete parov, ki raziskuje njihove vrednote.
  • Raziskovanje lastnih vrednot in reševanje konfliktov v partnerskem življenju.

Cilji:

  • Spoznati različne poti v partnerski komunikaciji.
  • Sprejemati in podajati kritiko.
  • Povezati vrednote in vedenje posameznika.

Katja in Luka Lavrin, na skupno življenjsko pot sva stopila pred dvema letoma. Druži ju tudi poklicna pot. Zaposlena sta v osnovni šoli – Luka kot učitelj angleščine, Katja pa kot specialna pedagoginja. Veščine in znanja, ki sta jih pridobila na izobraževanju NLP Mojster praktik, uporabljata predvsem v vsakdanji komunikaciji – partnerskem odnosu in pri delu z učenci.