Bermudski trikotnik človekove eksistence: cilj, odločitev, smisel

 Vsebina:

  • Štirje dejavniki, na katere mora biti pozorno vodstvo organizacij in podjetij, da lahko uspešno izvaja spremembe.
  • Tri temeljne resničnosti, v katere je ujeta eksistenca slehernika – zastavljanje ciljev, sprejemanje odločitev in odkrivanje smisla.
  • Ključne vrednote 21. stoletja: svoboda, odgovornost in duhovno-osebnostna rast?

Cilji:

  • Skozi praktične izkušnje predavatelja in psihoterapevta spoznamo, kako se manifestirajo tri ključne vrednote za 21. stoletje.

Mag. Martin LISEC je psihoterapevt logoterapevt, mediator, coach, urednik in predavatelj. Je ustanovitelj (2014), direktor in strokovni vodja programov Inštituta Stopinje (www.stopinje.si). Deluje v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z mladimi in odraslimi. Bil je soustanovitelj Inštituta za mediacijo Concordia. Od leta 2013 prostovoljno deluje kot psihoterapevt v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, je avtor in izvajalec programov za krepitev duševnega zdravja oseb na prestajanju kazni, njihovih otrok, partnerjev in drugih družinskih članov. Bil je podsekretar v vladni službi, direktor gospodarske družbe in je član UO SKZP – Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.